Helgåa

Helgåa kraftverk ligger i Vannylven kommune i Møre og Romsdal fylke.

Tekniske data

Nedbørsfelt

2,7 km2

Minstevannsføring

50 l hele året

Inntakskote

604 m

Kraftstasjonkote

228 m

Fallhøyde

376 m

Produksjon

5,8 GWh

tilsvarer 362 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter