Holen

Holen kraftverk ligger i Luster kommune, Vestland fylke

Tekniske data

Nedbørsfelt

28,6 km2

Minstevannsføring

Sommer: 540 l/s
Vinter: 80 l/s

Inntakskote

409 m

Kraftstasjonkote

171 m

Fallhøyde

238 m

Produksjon

21,6 GWh

tilsvarer 1350 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter