Holmen

Anlegget er lokalisert til Jordalsgjelet i Voss og Aurland kommuner i henholdsvis Hordaland og Sogn og Fjordane fylke. Kraftverket vil utnytte et bruttofall på 280 meter i Jordalselvi. Kraftverket har en installert effekt på 25 MW for fordelt på 1 stk Francisturbin (15 MW) og en 1 stk Peltonturbin (10 MW). Total slukeevne er 10,6 m³/s. Totalt estimert gjennomsnittlig årsproduksjon er 80 GWh.

Holmen kraftverk - Småkraft
Holmen kraftverk - Småkraft

Tekniske data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

300 l/s

Inntakskote

459 m

Kraftstasjonkote

179 m

Fallhøyde

280 m

Produksjon

80 GWh

tilsvarer 4000 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter