Holsen

Holsen kraftverk ligger i Førde kommune, Vestland fylke

Tekniske data

Nedbørsfelt

14 km2

Minstevannsføring

Sommer: 250 l/s
Vinter: 50 l/s

Inntakskote

588 m

Kraftstasjonkote

150 m

Fallhøyde

438 m

Produksjon

27 GWh

tilsvarer 1687 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter