Hugla

Hugla kraftverk er et vannkraftverk i Huglaelva i Ovrisdalen som har beliggenhet i Vik kommune i Vestland.

Prosjektet
Hugla kraftverk er et vannkraftverk i Huglaelva i Ovrisdalen som har beliggenhet i Vik kommune i Vestland. Kraftverket er et reint elvekraftverk uten regulering og var det første kraftverk Bystøl AS projekterte, med veldig godt resultat.

Teknisk informasjon
Kraftverket utnytter et fall på ca. 142 meter og har en 1,5 MW Francis turbin som gir en årlig produksjon på ca. 5,5 GWh fornybar energi.
Den tekniske installasjonen har høy kvalitet og er enkel å betjene.
Kraftverket ligger i et område med relativt høy vinterproduksjon.
Det er veiforbindelse både til kraftverk og inntak.

Tekniske data

Nedbørsfelt

12 km2

Minstevannsføring

0

Inntakskote

– m

Kraftstasjonkote

– m

Fallhøyde

142 m

Produksjon

5,5 GWh

tilsvarer 343 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter