Jorda

Jorda kraftverk ligger i Nord-Fron kommune i Oppland, det ble bygget av Norsk Grønnkraft AS i 2011/12 og eies idag av Småkraft.

Jorda kraftverk - Småkraft
Jorda kraftverk - Småkraft

Jorda kraftverk produserer 7,7 GWh noe som tilsvarer strøm til 375 husstander. Kraftverket nyttiggjør seg av en fallhøyde på 324 meter og har en rørgate på 2400 meter.

Terrenget er bratt og og tildels ulendt i siste del ned mot kraftstasjonen. I enden av rørgata står det en 6 strålet Pelton-turbin som sørger for at kraftverket får en total effekt på 2,6 MW. Det er Spetals Verk AS som har levert turbin og generator til kraftverket.

Tekniske data

Nedbørsfelt

35,4 km2

Minstevannsføring

30 l/s

Inntakskote

777 m

Kraftstasjonkote

442,5 m

Fallhøyde

335 m

Produksjon

7,7 GWh

tilsvarer 385 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter