Jordal Sunndal

Kraftverket ligger i Jordalsgrend i Sunndal kommune, Møre og Romsdal. Kraftverket ble bygget av Norsk Grønnkraft AS i 2005 og eies og drives av Småkraft idag.

Jordal kraftverk ligger nedstrøms Ryssdal kraftverk og nyttegjør seg blant annet av vann som slippes herfra. Dette gjøres ved at det er laget en dam rett etter Ryssdal kraftverk. Som man kan se på bildet til høyre så er det i forbindelse med dammen også laget en bilbro over elva. Kraftverkene er tegnet av Arkitekt Georg Øye arkitektkontor as har en teknisk og arkitektonisk løsning tilpasset omgivelsene, og har fått mye positiv omtale.

Tekniske data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

sommer: 200 l/s, vinter: 50 l/s

Inntakskote

300 m

Kraftstasjonkote

105 m

Fallhøyde

188 m

Produksjon

21,4 GWh

tilsvarer 1070 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter