Jordalen II

Slukeevne 10.3 m3/s. Turbintype Francis, antall turbiner 2.

Jordalen II kraftverk - Småkraft

Tekniske data

Nedbørsfelt

86,2 km2.

Minstevannsføring

Sommer: 2.5m3/s, vinter: 260 l/s

Inntakskote

508 m

Kraftstasjonkote

422 m

Fallhøyde

86 m

Produksjon

tilsvarer – husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter