Kaldåga

Kaldåga kraftverk ligger i Narvik kommune, Nordland fylke

Installert effekt er 2,14 MW på en Peltonturbin og kraftverket har totalt en midlere årsproduksjon er 5,5 GWh.

Tekniske data

Nedbørsfelt

6,53 km2

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s
Vinter: 25 l/s

Inntakskote

308,9 m

Kraftstasjonkote

13,9 m

Fallhøyde

295,1 m

Produksjon

5,5 GWh

tilsvarer 343 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter