Kaldsåni

Hovden gård ligger på Hovden i Bykle kommune. Hovden gård, eier også fallrettene i Kaldsåni. Grunneierne var bevisst på at elva kunne ha et godt potensiale for småkraft.

Kaldsåni kraftverk - Småkraft
Kaldsåni kraftverk - Småkraft

I 2008 ble det inngått kontrakt med Småkraft, som tok på seg risikoen, arbeidet med konsesjonsprosessen og selve utbyggingen. NVE gav konsesjon i 2012. Høsten 2013 kom gravemaskinene. Og i 2015 var kraftverket klar til å levere sitt bidrag i form av ny fornybar energi og lokale næringsinntekter.

Med vegger i naturstein og glassfasade, er stasjonsbygget blitt fint å se på, der det ligger pent tilpasset i terrenget like overfor Hartevatn.

Fjellgarden Hovden er eid av AS Sætersdalen, et mer enn 100 år gammelt selskap. På garden er det bustadhus, stabbur, eldhus, brukseigarhytte og driftsbygning for om lag 100 vinterfora sauer. Mer informasjon finnes på www.fjellgardenhovden.no.

Prosjektet

Gjennomføringen av prosjektet har hatt sine utfordringer underveis, en hard vinter i byggefasen, kort byggesesong for å nevne noen.

Samarbeidet med grunneierne har vært godt. Deres bidrag i form av lokal kunnskap og tilstedeværelse, både i søknadsfase og i byggefase har bidratt til god prosjektgjennomføring.

Inntaksdammen er bygget med en terskel i betong, for å skape et inntaksbasseng. Selve inntakskonstruksjonen er en betongkonstruksjon med bjelkestengsel, som er integrert i terskelen. Inntaket er godt tilpasset terrenget på stedet, og fremstår som et beskjedent inngrep. Rørgaten er i GRP, og er nedgravd fra inntak og til stasjon. Lengde er 1.620 m og diameter er 800 mm. Kraftstasjonsbygget er oppført i kjent Småkraft-stil, er på 100 m2, bygget i dagen og godt integrert i terrenget. Avløpet føres i kanal ut i elveoset.

Tekniske data

Nedbørsfelt

12 km2

Minstevannsføring

Sommer: 75 l/s, Vinter: 15 l/s

Inntakskote

969 m

Kraftstasjonkote

763 m

Fallhøyde

206 m

Produksjon

6,3 GWh

tilsvarer 315 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter