Kinnforsen

Kinnforsen kraftverk ligger i Vefsn kommune, Nordland fylke, og renner ut i Kvassteinåga før det ender i Elsfjorden.

Kraftstasjonen til Kinnforsen er plassert 300 meter oppstrøms inntaket til Kvassteinåga kraftverk. Kraftverket utnytter et fall på 163 meter med inntak på kote 329 og kraftstasjon plassert på kote 166. Vannveien består av en 1450 meter lang nedgravd rørgate med rørdiameter 1,0 m. Øijord & Aanes har vært hoved entreprenør i forbindelse med gjennomføring av prosjektet.

Fagbygg har vært underleverandør på byggsiden og stått for bygningsmessige arbeider på kraftstasjon og inntak. El-Mek er levert av Spetals Verk og Brødrene Dahl har levert vannveisutstyret.

Tekniske data

Nedbørsfelt

17 km2

Minstevannsføring

Sommer: 300 l/s, vinter: 35 l/s

Inntakskote

328 m

Kraftstasjonkote

170 m

Fallhøyde

158 m

Produksjon

8,7 GWh

tilsvarer 400 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter