Kistafossen

Kistafossen kraftverk er etablert i Østerdalselva, Rødøy kommune i Nordland fylke.

Tekniske data

Nedbørsfelt

10 km2

Minstevannsføring

220 l/s

Inntakskote

72 m

Kraftstasjonkote

3 m

Fallhøyde

69 m

Produksjon

5 GWh

tilsvarer 275 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter