Knutfoss

Knutfoss kraftverk ligger i Elstadelva i Grong kommune i Nord-Trøndelag fylke. Elstadelva renner ut i Namsen ca. 10 kilometer nord for Grong sentrum.

Knutfoss kraftverk - Småkraft
Knutfoss kraftverk - Småkraft

Kraftverket utnytter 60 meter fall i Elstadelva. Dette fallet har vært nyttet i flere omganger. I 1909 ble det bygd et krafterk på samme sted som det andre privateide kraftverk her til lands. Krafterket ga strøm til bygda helt fram til Nedre Fiskumfoss kraftverk ble satt i drift i 1946. Da ble kraftverket i Knutfossen revet og maskinene solgt. Dagens kraftverk fikk konsesjon 2007 og stod klart for regulær drift fra 2010. Kraftverket ble bygget i privat regi, men senere overtatt av Småkraft. Les mer om denne delen av prosjektets historie, slik den omtales i fagbladet Energiteknikk.

Det er installert 2 Francis-turbiner, med maks effekt generator på 4871 kW. Vannveien er 1361 meter, og rørene har en diameter på 2000 mm.

Tekniske data

Nedbørsfelt

113 km2

Minstevannsføring

400 l hele året

Inntakskote

91 m

Kraftstasjonkote

29 m

Fallhøyde

62 m

Produksjon

16,5 GWh

tilsvarer 825 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter