Ein
kraftkar fra
Valdres

Johan Bøhn

Kraftsalg

Samlet er vi en sterk aktør og i stand til å oppnågode priser i kraftmarkedet. Vi har soliditet og ryggrad til å kunne selge i spotmarkedet når dette er hensiktsmessig.

kraftsalg

Vi har muskler til å få gode avtaler knyttet til kraftsalgshåndtering

Ubalansekostnader, kostnader til meglere, store spreadkostnader, gebyrer og kostnader til børsen er bare noe av det man som kraftverkseier må forholde seg til og arbeide med. Samlet kan dette utgjøre betydelige kostnader for kraftverk. Småkraft har en størrelse og erfaring som gjør at vi kan redusere disse kostnadene til vår og grunneiernes fordel. Dette kan både handle om gode og nye tekniske løsninger, om stordriftsfordeler eller rett og slett gode avtaler i et uoversiktlig marked.

Har du spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt med en av oss for mer informasjon.