Ein
kraftkar fra
Valdres

Johan Bøhn

Kraftsalg

Samlet er vi en sterk aktør, og forutsetningene for å oppnå gode priser i kraftmarkedet er tilstedeværende. Vi har også soliditet og ryggrad til å kunne selge i spotmarkedet når dette er hensiktsmessig.

kraftsalg

Vi har musklene som skal til for å få gode avtaler knyttet til kraftsalgshåndtering

Som kraftverkseier må man forholde seg til alt fra ubalanse- og spreadkostnader, til gebyrer og kostnader til meglere og børs. Totalt sett vil disse kostnadene være betydelige for et kraftverk.

Fordi vi i Småkraft har størrelse og erfaring, vil vi kunne redusere disse kostnadene til både egen og grunneiers vinning. Dette kan handle om alt fra gode, tekniske løsninger og stordriftsfordeler, til stabile avtaler i et uoversiktlig marked.

Har du spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt med en av oss for mer informasjon.