Ein
kraftkar fra
Rasdalen
Les mer om Jan Rasdal og
andre kraftkarer her ➤
Ein
kraftkar fra
Rasdalen

Les mer om Jan Rasdal og
andre kraftkarer her ➤

Er du grunneier med fallrettigheter? Da bør vi ta en prat.
Småkraft tilbyr et risikofritt samarbeid som gir gode ekstrainntekter og dessuten er et viktig bidrag til det grønne skiftet.

Småkraft er størst i Norge på drifting av småkraftverk. Vi bygger, overvåker, står for service, for salg av kraften og for finansieringen. For deg som grunneier er modellen vår trygg – og lønnsom. Du beholder fallrettighetene, vi leier dem kun over en periode.

I dag drifter vi 108 småkraftverk, og tallet øker jevnt. Det er bra. Mange bekker små gir en stor gevinst for miljøet. For naboskapet. For gårdsbruket. For deg og dine. Bli kjent med oss!

Utbygging - Småkraft

Utbygging

Vi bygger ut via Småkraft Utbygging eller kjøper ferdigbygde kraftverk.

Drift og service - Småkraft

Drift og service

Grunneier og Småkraft samarbeider om driften. Vi har gode rutiner og rask responstid.

Kraftsalg - Småkraft

Kraftsalg

Småkraft er en sterk aktør og i stand til å oppnå gode priser i kraftmarkedet.

Finansiering - Småkraft

Finansiering

Det koster å bygge et kraftverk. Vi tilbyr finansiering til meget gode vilkår.

Utbygging - Småkraft

Utbygging

Vi bygger ut via Småkraft Utbygging eller kjøper ferdigbygde kraftverk.

Drift og service - Småkraft

Drift og service

Grunneier og Småkraft samarbeider om driften. Vi har gode rutiner og rask responstid.

Kraftsalg - Småkraft

Kraftsalg

Småkraft er en sterk aktør og i stand til å oppnå gode priser i kraftmarkedet.

Finansiering - Småkraft

Finansiering

Det koster å bygge et kraftverk. Vi tilbyr finansiering til meget gode vilkår.

Småkraft - Måler

Akkurat nå

Akkurat nå produseres det xxx KWh ren og bærekraftig strøm fra Småkraft sine kraftverk.
Dette tilsvarer strømforbruket til xxx boliger. Dette gir igjen gode inntekter for lokale produsenter rundt om i Norge. Penger som igjen investeres og bringer verdi ut i distriktene.

Nyheter

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter