Ardalen kraftverk

Ardalen kraftverk er et vannkraftverk i Vaksdalsvassdraget i Vaksdal kommune i Hordaland.

Kraftverket ble bygget av Vaksdal Industrier AS for å sikre energiforsyning til egen produksjon og ble satt i drift i 1955. I 2004 overtok Norsk Grønnkraft AS kraftverket fra Cermaq, som da eide Vaksdal Industrier.

I 2017 fusjonerte Småkraft AS og Norsk Grønnkraft AS, og kraftverket er i dag eid av Småkraft AS.

 

 

Dam Herfindal er inntaksdam for kraftverket. I tillegg er det 10 magasin med til sammen 15 dammer på fjellet, hvorav 6 er reguleringsdammer.  Alle er murdammer med tetningskjerne av torv. De første dammene ble bygget rundt 1880.

Installert effekt er 2,5 MW på en francisturbin, og kraftverket har totalt en midlere årsproduksjon er 10,4 GWh.

Teknisk data

Nedbørsfelt

17,3 km²

Minstevannsføring

Inntakskote

304 m

Kraftstasjonkote

179,0 m

Fallhøyde

125 m

Produksjon

10,4 GWh
Dette tilsvarer strøm til 650 husstander.