Årvik kraftverk

Med idriftsetting av Årvik kraftverk er gårdene sikret et bredere inntektsgrunnlag og en styrket mulighet for å opprettholde bosetningen. Ekteparet Aanderaa er aktive i driften av kraftverket, og veien til og fra arbeid vil være kort!

Tidlig historie

Alternative inntektskilder, og evnen til innovasjon har vært nødvendig for at bygdelagene skulle slå rot. Årvik er et strålende eksempel på akkurat dette, og evnen til å bruke vannet som inntektskilde går langt tilbake i tid. Årviks historie har vært preget av evnen til å nyttegjøre vann som energikilde helt fra den første bosetning. Allerede rundt år 1500 var det gitt tillatelse om å sette i drift en oppgangssag i elva. Les mer om Årviks historie her.

Historien

I 2003 tok grunneier Rolf Helge Aanderaa viktige skritt for å realisere ønsket om nok engang å sette elva i arbeid. Hans erkjennelse om at det er krevende og risikofylt å bygge kraftverk i egen regi, gjorde at han gikk i avtale med Småkraft. Småkraft stilte med kompetanse og kapital, grunneierne Rolf Helge Aanderaa og Signe Kvellestad stilte med fallmeter og vann, og dermed var grunnlaget lagt for kraftprosjektet.

Prosjektet

Gjennomføringen av prosjektet er eksempel på godt håndverk. Årvik er et godt og velbygd anlegg, som tar hensyn til naturen omkring. Småkraft har omgjort det tidligere sandtaket til et kraftverk, på en måte som det står respekt av.

Med en erfaren prosjektledelse og erfarne entreprenører, er målet om å utnytte elva på en god og skånsom måte, gjennomført med klar margin. Samspillet mellom Småkraft, grunneiere og den politisk ledelsen i Ullensvang herad har vært av uvurderlig betydning i de innledende faser av prosjektet.

Peltonturbinen har 6 stråler med en maksimal slukeevne på 2,9 m3/sek og driver en generator på 5490 kVA, 6600 V. All strøm transformeres opp til 22 kV og leveres på nettet. Inntaksdammen er bygget som gravitasjonsdam i armert betong med inntak bestående av rist og glideluke. Den er tilpasset terrenget på stedet. Rørgaten i støpejern med 1 meters diameter er 890 meter lang, og er i sin helhet nedgravd.

Kraftstasjonsbygget er oppført i tråd med Småkrafts estetiske retningslinjer og er på 100 m2, bygget i dagen i et tidligere grusuttak og godt tilpasset omgivelsene.

For å få levere kraften på nettet har det vært nødvendig å ruste opp nettet mellom Maurangersnes og Årvik.

Teknisk data

Nedbørsfelt

13,4 km²

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s

Inntakskote

210 m

Kraftstasjonkote

8,0 m

Fallhøyde

202 m

Produksjon

15,8 GWh
Dette tilsvarer strøm til 988 husstander.