Åsedøla kraftverk

Åsedøla kraftverk ligger i Naustdal som er en del av Sunnfjord kommune i Vestland fylke

Historie
I 2001 bygget de grunneiere Magnar Indrebø, Kjell Arild Aase og Svein Helgås ut anlegget med stor egeninnsats på både daminntak, trasé og kraftstasjonKraftverket er et reint elvekraftverk uten regulering. Hermod Seim blei nytta som konsulent og byggeleiar, med veldig godt resultat.

 

Teknisk informasjon

Kraftverket utnytter et fall på ca. 92 meter og har en 1,5 MW Francis turbin som gir en årlig produksjon  ca. 6,77 GWh fornybar energi.  

Francis Turbinen på anlegget er levert av Fadum Tekniske/ BNTurbin AS. Sinus Elektro as leverte elektro og automasjonen. Rørene ble levert fra Brødrene Dahl og grunnarbeidet samt selve legging var utført av Røyset Maskin AS. Stålkonstruksjoner på inntak og stasjon var levert av Sunnfjord Industri AS og montering var Ove Helgås AS. Hywer var leverandør på grindrenskeren.

Teknisk data

Nedbørsfelt

20,9 km²

Minstevannsføring

Sommer: 150 l/s
Vinter: 150 l/s

Inntakskote

268 m

Kraftstasjonkote

176,0 m

Fallhøyde

92 m

Produksjon

6,7 GWh
Dette tilsvarer strøm til 419 husstander.