Bergesåi Kraftverk

Bergesåi kraftverk ligger Furesdal kommune i Vestfold og Telemark fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

15,2 km²

Minstevannsføring

Sommer: 30 l/s

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon

10,2 GWh
Dette tilsvarer strøm til 638 husstander.