Bjørndalen Kraftverk

Bjørndalen Kraftverk ligger i Voss kommune i Vestland fylke. Kraftverket ble idriftsatt i juni 2022. Forventet årsproduksjon er på 6,6 GWh.

Teknisk data

Nedbørsfelt

7,5 km²

Minstevannsføring

Inntakskote

498 m

Kraftstasjonkote

331,0 m

Fallhøyde

167 m

Produksjon

6,6 GWh
Dette tilsvarer strøm til 413 husstander.