Under utbygging

Bordalen kraftverk

Bordalen kraftverk bygges i Etne kommune, som ligger i Vestland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon