Bordalselva Kraftverk

Bordalselva Kraftverk ligger i Molde kommune i Møre og Romsdal fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

6,2 km²

Minstevannsføring

Sommer: 45 l/s
Vinter: 15 l/s

Inntakskote

303 m

Kraftstasjonkote

7,0 m

Fallhøyde

296 m

Produksjon

6,8 GWh
Dette tilsvarer strøm til 425 husstander.