Brekke kraftverk

Kraftverket ligger i Rakkestad kommune i Viken fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

40 m

Kraftstasjonkote

24,0 m

Fallhøyde

16 m

Produksjon

4,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 250 husstander.