Byrkjelo kraftverk

Byrkjelo kraftverk ligger ved Byrkjelo i Gloppen kommune i Vestland fylke.

Det er et elvekraftverk som benytter fallet i Myklebustdalselva fra Lonevatnet til Byrkjelo sentrum. Kraftverket ble bygget i 2007.

Teknisk data

Nedbørsfelt

112,0 km²

Minstevannsføring

Sommer: 1800 l/s
Vinter: 300 l/s

Inntakskote

269 m

Kraftstasjonkote

136,0 m

Fallhøyde

133 m

Produksjon

47,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 2938 husstander.