Byro kraftverk

Elva Byro ligger mellom Måge og Reisete i Ullensvang Herad. Elva er grenseelv mellom Måge og Lindvik. Grunneiere var bevisst på at elva kunne ha et potensiale for småkraft. Hvordan verdiskapningen fra elva skulle realiseres var gjenstand for forhandlinger med flere utbyggere.

Historien

Elva Byro ligger mellom Måge og Reisete i Ullensvang Herad. Elva er grenseelv mellom Måge og Lindvik. Grunneiere var bevisst på at elva kunne ha et potensiale for småkraft. Hvordan verdiskapningen fra elva skulle realiseres var gjenstand for forhandlinger med flere utbyggere.

I 2008 ble det inngått kontrakt med Småkraft, som tok på seg risikoen, arbeidet med konsesjonsprosessen og selve utbyggingen. NVE gav konsesjon i 2012, som via anke ble bekreftet av OED i 2013. Sommeren 2014 kom entreprenørene med maskinene. I 2016 var kraftverket klar til å levere sitt bidrag i form av ny fornybar energi og lokale næringsinntekter.

Pent tilpasset i terrenget ved riksveien, ligger nå Byro kraftverk.

Prosjektet

Gjennomføringen av prosjektet har hatt sine utfordringer underveis. Navnet Byro betyr mjølkiste, og kommer fra gjentatte snøras om vinteren (snøfokket står som melrøyk ut av gjelet).

Når man er oppe ved inntaket og ser nedover gjelet, er det lett å forstå at det ikke er bygget noe her tidligere. Inntaket måtte lages veiløst, og det aller meste av entreprenørarbeider ved inntaket er gjort på «gamlemåten», med tilkomst via stige.

På den positive siden har lokal entreprenør og andre leverandører holdt fremdriften. Borehullet traff «innertier» ved inntaket, og selve arbeidet med inntaksterskel har hatt forholdsvis gunstige værforhold. Dette sammen med et operativt prosjekt-team, og byggeledelse, har sørget for at prosjektet ble ferdigstilt innenfor planer.

Samarbeidet med grunneierne har vært godt. Deres bidrag i form av lokal kunnskap og tilstedeværelse i både søknadsfasen og byggefase har bidratt til god prosjektgjennomføring.

Teknisk data

Nedbørsfelt

2,9 km²

Minstevannsføring

Sommer: 75 l/s
Vinter: 5 l/s

Inntakskote

499 m

Kraftstasjonkote

14,0 m

Fallhøyde

484 m

Produksjon

9,4 GWh
Dette tilsvarer strøm til 588 husstander.