Dahlefoss kraftverk

Kraftverket som ligger i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag ble bygget av Namdal Kraftproduksjon.

Teknisk data

Nedbørsfelt

103,0 km²

Minstevannsføring

Inntakskote

69 m

Kraftstasjonkote

41,0 m

Fallhøyde

27 m

Produksjon

4,8 GWh
Dette tilsvarer strøm til 300 husstander.