Under utbygging

Dalaåna kraftverk

Dalaåna kraftverk ligger i Forsand kommune i Rogaland fylke

Teknisk data

Nedbørsfelt

28,3 km²

Minstevannsføring

Sommer: 340 l/s
Vinter: 160 l/s

Inntakskote

346 m

Kraftstasjonkote

3,0 m

Fallhøyde

343 m

Produksjon

37,2 GWh
Dette tilsvarer strøm til 2325 husstander.