Dalelva kraftverk

Dalelva kraftverk ligger i Masfjorden kommune som er en del av Vestland fylke

Teknisk data

Nedbørsfelt

6,0 km²

Minstevannsføring

Sommer: 80 l/s
Vinter: 80 l/s

Inntakskote

334 m

Kraftstasjonkote

203,0 m

Fallhøyde

131 m

Produksjon

5,7 GWh
Dette tilsvarer strøm til 356 husstander.