Deveggåe kraftverk

Deveggåe kraftverk ligger plassert i Nore og Ulvdal kommune i Viken fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

21,5 km²

Minstevannsføring

Sommer: 35 l/s

Inntakskote

870 m

Kraftstasjonkote

483,0 m

Fallhøyde

387 m

Produksjon

7,6 GWh
Dette tilsvarer strøm til 475 husstander.