Under utbygging

Djuvselva kraftverk

Djuvselva kraftverk skal ligge i Etne kommune som er en del av Vestland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

3,7 km²

Minstevannsføring

Sommer: 10 l/s
Vinter: 10 l/s

Inntakskote

320 m

Kraftstasjonkote

5,0 m

Fallhøyde

315 m

Produksjon

9,3 GWh
Dette tilsvarer strøm til 581 husstander.