Døla kraftverk

Døla kraftverk ligger i Steinkjer kommune som er en del av Trøndelag fylke

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon

5,7 GWh
Dette tilsvarer strøm til 356 husstander.