Duvedalen Kraftverk

Duvedalen Kraftverk ligger i Gulen kommune i Vestland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

5,4 km²

Minstevannsføring

Sommer: 120 l/s
Vinter: 60 l/s

Inntakskote

415 m

Kraftstasjonkote

145,0 m

Fallhøyde

270 m

Produksjon

9,6 GWh
Dette tilsvarer strøm til 600 husstander.