Egge kraftverk

Egge kraftverk ligger i Gloppen kommune i vestland fylke

Teknisk data

Nedbørsfelt

14,9 km²

Minstevannsføring

Sommer: 60 l/s
Vinter: 60 l/s

Inntakskote

492 m

Kraftstasjonkote

178,8 m

Fallhøyde

314 m

Produksjon

19,9 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1244 husstander.