Under utbygging

Eikemo Kraftverk

Eikemo Kraftverk ligger i Vaksdal kommune i Vestland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

3,4 km²

Minstevannsføring

Sommer: 10 l/s
Vinter: 10 l/s

Inntakskote

645 m

Kraftstasjonkote

155,0 m

Fallhøyde

490 m

Produksjon

12,6 GWh
Dette tilsvarer strøm til 788 husstander.