Under utbygging

Foldvik nedre kraftverk

Nedre Foldvik kraftverk bygges i Gratangen kommune, som er en del av Troms og Finnmark.

Teknisk data

Nedbørsfelt

19,2 km²

Minstevannsføring

Sommer: 200 l/s
Vinter: 100 l/s

Inntakskote

288 m

Kraftstasjonkote

21,0 m

Fallhøyde

267 m

Produksjon

16,7 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1044 husstander.