Forsa Övre kraftverk

Forsa övre er et kraftverk i Harmångersån, som ligger i Nordanstig kommune i Hälsingland

Teknisk data

Byggeår

1906

Middelvannføring

Fallhøyde

Effekt

1650 m

Produksjon

8,6 GWh