Fossåa Kraftverk

Fossåa Kraftverk ligger i Sør-Fron kommune i Innlandet fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

57,3 km²

Minstevannsføring

Sommer: 129 l/s
Vinter: 24 l/s

Inntakskote

870 m

Kraftstasjonkote

446,3 m

Fallhøyde

424 m

Produksjon

23,3 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1456 husstander.