Fosstveit kraftverk

Fosstveit kraftverk ligger i Tvedestrand kommune som er en del av Agder fylke

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon

6,9 GWh
Dette tilsvarer strøm til 431 husstander.