Fosstveit kraftverk

Fosstveit kraftverk ligger i Tvedestrand kommune som er en del av Agder fylke

Teknisk data

Nedbørsfelt

350,0 km²

Minstevannsføring

Sommer: 350 l/s
Vinter: 350 l/s

Inntakskote

20 m

Kraftstasjonkote

5,0 m

Fallhøyde

14 m

Produksjon

6,9 GWh
Dette tilsvarer strøm til 431 husstander.