Furegardane kraftverk

Sagelvi og omkringliggende områder har opp igjennom hatt stor betydning for lokalsamfunnet. Stiene langs elva var en naturlig skolevei og elva selv ble brukt som energikilde. I området omkring samløpet med Vosso, hadde de enkelte gårdsbrukene brakker som ble brukt i forbindelse med ferdsel langs elva. Brakkene ble også brukt til oppbevaring for alt fra skoskifte, til mel som skulle transporteres om vinteren.

Elva har gitt sitt viktige bidrag til den lokale næringsutvikling i form av sag, kvernhus og som transportvei for tømmer og ved. Veden ble kastet uti under flom og senere fanget opp i en «sløe» i Saghaugen, der hvor kraftstasjonen står i dag. En sløe er en grind i elva som samlet veden, som deretter ble kastet på land.
Sagelvi har huset «bygdesager» og har også vært kilde til nyskapelse i tidligere tider. I forbindelse med at oppgangssager ble byttet ut med sirkelsager, var «Øvre Skjervo» først ute i Vossaområdet med sirkelsag. Elva hadde flere gardskverner, og felleskverner. Før jernbanen ble etablert, var det også et garveri i området Kvitle, der Sagelvi renner ut i Vosso.

Sagelvi er en sidegren til Vosso i Voss kommune, Hordaland fylke, og renn sammen med Vosso ved Saghaug. Furegardane kraftverk nytter vannet i Sagelvi, og har tilkomst frå E16, 15 km sør for Vossevangen. Nedslagsfeltet som nyttes er 14 km2.

Mye av byggeprosessen til Furegardane kraftverk er dokumentert og forklart. Avisa Hordaland har laget en fyldig artikkel om kraftverksåpninga.

Furegardane kraftverk har et nedbørsfelt på 14 km2. Inntaket ligger på kote 311 og kraftstasjon ligger på kote 34,5, noe som gir en fallhøyde på 276,5 meter. Vannveien består av nedgravd rør, diameter 1000 mm, over en lengde på 1950 meter. Det er installert en 6 strålet vertikal peltonturbin. Kraftverket har en installert generatoreffekt på 5,49 MVA. Maksimal slukeevne er 2,4 m3/sek. All strøm transformeres opp til 22 KV og leveres direkte på nettet. Kraftverket er ventet å levere en årsproduksjon på 16,1 GWh, tilsvarende årsforbruket i omlag 770 husstander.

Teknisk data

Nedbørsfelt

14,0 km²

Minstevannsføring

Sommer: 200 l/s
Vinter: 100 l/s

Inntakskote

311 m

Kraftstasjonkote

35,0 m

Fallhøyde

276 m

Produksjon

16,1 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1006 husstander.