Gapestad kraftverk

Kraftverket ligger i Rakkestadvassdraget i Østfold.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

60 m

Kraftstasjonkote

44,0 m

Fallhøyde

16 m

Produksjon

4,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 250 husstander.