Gjerde kraftverk

Gjerde ligger i Mauranger i Kvinnherad kommune. De seks fallrettshaverne valgte Småkraft som samarbeidspartner i 2003. Anlegget ble idriftsatt i april 2007 og har siden starten vist god og stabil drift.

Teknisk data

Nedbørsfelt

2,9 km²

Minstevannsføring

Sommer: 40 l/s
Vinter: 10 l/s

Inntakskote

433 m

Kraftstasjonkote

21,0 m

Fallhøyde

412 m

Produksjon

5,7 GWh
Dette tilsvarer strøm til 356 husstander.