Under utbygging

Gjerdelva kraftverk

Gjerdelva kraftverk ligger i Lyngen kommune i Troms og Finnmark fylke.

Sprenging i Gjerdelva

Stasjon tar form

Påhugg til tunell

Laster flere videoer

Første salve på tunellen, som blir 1350 meter lang, ble avfyrt fredag 21. april 2023.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon

16,6 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1038 husstander.