Gosland kraftverk

Gosland kraftverk er et vannkraftverk der ligger i Voss kommune Vestland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

6,5 km²

Minstevannsføring

Sommer: 50 l/s
Vinter: 20 l/s

Inntakskote

391 m

Kraftstasjonkote

62,0 m

Fallhøyde

329 m

Produksjon

11,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 688 husstander.