Grislefoss kraftverk

Kraftverket, som ligger i Lindesnes kommune, ble bygget av E-CO Vannkraft AS.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

15 m

Kraftstasjonkote

3,0 m

Fallhøyde

12 m

Produksjon

2,8 GWh
Dette tilsvarer strøm til 175 husstander.