Gryta kraftverk

Gryta kraftverk ligger i Rindal kommune i Trøndelag fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

8,3 km²

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s
Vinter: 20 l/s

Inntakskote

320 m

Kraftstasjonkote

97,0 m

Fallhøyde

223 m

Produksjon

4,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 250 husstander.