Grytendal kraftverk

Grytendal kraftverk fikk konsesjon 31. januar 2007. Den gang var det Nord-Trøndelag elektrisitetsverk (NTE) som drev prosjektet.

NGKU overtok prosjektet på sensommeren 2016 og konsesjonen utløp i januar 2017. Av den grunn måtte NGKU jobbe svært intensivt med prosjektet frem mot investeringsbeslutning og bygging. Prosjektet ble omprosjektert, samt løsninger ble diskutert med leverandører, konsulenter og NTE. Rett før jul 2016 ble investeringsbeslutning tatt, og prosjektet er nå i byggefasen.

Grytendal ligger i en dal der eneste adkomst er via båt, hvis man ikke ønsker å gå. Eksisterende kai og veier i Kolsvik vil bli benyttet. Alt av materialer og leveranser til anlegget vil bli fraktet via båt inn Tosenfjorden. Anlegget er satt i drift, med sluttarrondering og noe mindre gjenstående arbeider vår 2019.

Teknisk data

Nedbørsfelt

25,8 km²

Minstevannsføring

Sommer: 300 l/s
Vinter: 0 l/s

Inntakskote

217 m

Kraftstasjonkote

52,0 m

Fallhøyde

164 m

Produksjon

21,3 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1331 husstander.