Grytfossen kraftverk

Kraftverket ligger i Nordre Land og ble bygget av Norsk Grønnkraft i 2004/2005, men eies idag av Småkraft.

Teknisk data

Nedbørsfelt

89,0 km²

Minstevannsføring

Inntakskote

572 m

Kraftstasjonkote

520,0 m

Fallhøyde

52 m

Produksjon

4,2 GWh
Dette tilsvarer strøm til 263 husstander.