Hälla kraftverk

Hälla kraftverk ligger ved vassdraget Tvärån, i Söderköping kommune i Östergötland.

Teknisk data

Byggeår

1997

Fallhøyde

6,5 m

Effekt

0,24 MW

Produksjon

0,4 GWh