Hammerstrand kraftverk

Kraftverket ligger i Buvika i Skaun kommune i Sør-Trøndelag. Norsk Grønnkraft AS overtok kraftverket fra Cermaq sommeren 2004.

Hammerstrand kraftverk har tre dammer:

Nydammen : Bygget ca 1918. Høyden på demningen er på ca 13meter og den er 116m lang. Nydammen rommer ca 550 000 m3 vann.

Sætervannet: Bygget tidlig på1900 tallet. Høyden på demningen er ca 7 meter og den er ca 38 meter lang. Sætervannet rommer ca 500 000 m3 vann.

Djupsjøen : Bygget tidlig 1900 tallet. Høyde på denne demningen er ca 10 meter og den er 60 meter lang. Djupsjøen rommer ved siden av en og annen ørret, ca 2 200 000 m3 vann.

Sommeren 2012 pågår det vesentlige utbedinger av alle dammene i tilknyttning til Hammerstrand kraftverk.

Rørgata ble bygget i 1928. Opprinnelig med klinket stålrør. I dag består den av glassfiber , PVC og stål. Rørdiameteren er 60 cm diameter. Rørgata er 2,2 km lang med en fallhøyde på 176 meter. Dette vil si at det er ett vanntrykk på ca 17,6 kilo nede på kraftstasjonen.

Ved full produksjon på Hammerstrand krafterk brukes det 0,6 m3 vann i sek. Kraftverket trenger forøvrig 3,3 m3 vann for å produsere 1kWh.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

178 m

Kraftstasjonkote

3,0 m

Fallhøyde

175 m

Produksjon

2,2 GWh
Dette tilsvarer strøm til 138 husstander.