Hansfoss kraftverk

Hansfoss kraftverk ligger i Levanger kommune som er en del av Trøndelag fylke

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon

4,1 GWh
Dette tilsvarer strøm til 256 husstander.